Kasias Potato & Cheese Pierogi

Kasias Potato & Cheese Pierogi

$5.99Price

Net Wt: 14 oz

*AVAILABLE FOR PICK UP ONLY*

KEEP FROZEN