Kasias Potato & Onion Pierogi

Kasias Potato & Onion Pierogi

$5.99Price

Net Wt: 14 oz

*AVAILABLE FOR PICK UP ONLY*

KEEP FROZEN